img

Това е давността на неплатените сметки и това е начинът да се справите със събирачите на дългове

/
/
/
2858 Views

Активни потребители е асоциация, в която постъпват много оплаквания от фирмите за събиране на вземания.

Много често са за дребни суми от 50-100 лева, от неплатени сметки, на възраст от повече от 5 години.

Колекторите заплашват хората, че ще ги дадат на ЧСИ, ако парите не се платят веднага.

Тук разковничето е, че трябва да се платят лихвите за всички години, възнаграждението на адвокат.

 

 

Ако не се платят тези пари, те ще бъдат дадени на ЧСИ-то също.

Това обаче са стари фактури, на които давността е минала и не могат да бъдат събирани по принуда с ЧСИ

Винаги, когато някой ви се обади, поискайте имената му, името на фирмата, номера ѝ в търговския регистър, длъжността на човека.

Ако не ви даде тези данни, затворете. Изискайте номера на фактурата и датата ѝ и ги запишете.

Както и кое дружество е издало фактурата.

Ако не ви дадат тази информация, отново затворете.

Ако получите данните, проверете фактурата при дадения доставчик на услуга. Ако тя не съществува, кажете го при следващо обаждане и затворете.

Ако фактурата съществува, проверете от коя дата е станала „дължима“

Периодичните сметки, като тези за мобилен телефон, имат давност от 3 години.

След тях може да се плати само доброволно, не и принудително. Тази давност обаче не се прилага по служебен път.

Ако съд издаде заповед за изпълнение на такова задължение, трябва да подадете възражение.

На гърба на заповедта има бланка, която се попълва. Възражението се подава до един месец след решението на съда.

Ако не го направите, заповедта влиза в сила и тогава дължите парите.

Внимавайте за незаконно прехвърляне на задължения

Операторът, на който дължите сметката, дори да е в давност, трябва да ви уведоми, че прехвърля вземането на колекторска фирма.

В противен случай прехвърлянето не е валидно и не дължите пари на колектора. Кажете това на колекторската фирма.

Ако ви кажат, че са упълномощени да ви уведомят, поискайте нотариално заверено пълномощно за доказателство. Този похват важи независимо от давността.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

It is main inner container footer text